Kaikki oli minulle
anteeksi annettu
Kaikki pahat tekoni
aktiivisesti
unohdettiin
Vain sen mitä
olin runoissani
ilkeillessäni
Ne olivat ja
pysyivät totuuksina

Mitä kaikkea he
olivatkaan
Kuinka paljon
koettivat piilotella
tekosiaan
Minä runon joka
ainoasta
hairahduksestani
En pyytääkseni
anteeksi vaan
Pitääkseni asiat
omissa käsissäni
Kaikesta pikapuolin
esiintuklevasta
Olen jo kirjoittanut
runon

Selvitin niissä ennakolta
Mitä kaikkea oli
kesken jäämässä
runovaarilta
Mihin kaikkeen eivät
rahkeeni riittäneet
Millä kohtaa vastaani
ne tulivat
Ystävyys kaveruus ja
kunnian tunto

Kaikki he
sanoivat
antaneesa minulle
antamisensa
itselleen anteeksi
Minä kun olin
siinä asiassa
vähän muita
luotettavampi
Ainoastaan
säästökassan
vastakirjaansa
Pano viisituhahatta
Huolellisesti
imupaperilla
rivit kuivaten