Mistäs se
johtuu
Että vaarin
kohdalla
moitteista
puuttuu
Anteeksi anto
ja kohtuus

Mistähän se
johtuu
Että vaarista
puhuttaessa
Kuinka ne

osaavatkin olla
luovia ja
ilkeä mielisiä

Mistä se
oikein johtuu
Vanhat kuivat
ja käppyrät
Enhän minä
heistä tuollaisia
Mehukkaista
kuivan kälväköitä

Mistäs se
johtuu
Niitten arvioista
vaarin kohdalla
puuttuu armo ja
anteeksi anto
Muistakaamme
häntä
Sillä liian armollista
olisi hänelle
Tekojensa unohdus