Huolettomaksi
On nykyään
vanhan miehen
elämä tarkoitettu
elettäväksi
Ainut mikä
mieltäni rassaa
Enemmän tienaan
kuin syön juon
ja poltan
Ikävintä mikä
jotakin kertyy
johonkin rahastoon
Ties mihin varastoivat
Konttorinkin jo
poistivat Keravalta

Huolettomaksi
on vanhan miehen
elämä tarkoituksella
Ainut sellainen
vähän pelottava
ehto
Etten ryhdy levottomaksi
saksimaan reikiä
piikkilanka-aitaan

Tässä vaari vaan
Sitä että vähän
pääsis pölyttämään
kadonneeseen
pankkiin hävinneitä
varojaan
Mutt huolettomaks
se on sittenkin
Vanhankin
miehen elämä
tarkoitettu
Ihmiset varokaa