Kovin moniin asioihin
Varsinkin niihin
joista en mitään
tiedä,,,,
Helpompi on ottaa
Miltei tarve
Ottaa kantaa laveasti
Selitellä
yksinkertaistakin
monimutkaisesti
Tärkeintä on
hämmentää porisevaa
Ettei pohjaan pala
huolellisesti

Helpompaa on olla
antaa ohjetta
tarkasti tuntemastaan
pikku asiasta
Miten tulee hoitaa
pienikin yksityis
kohta,,,,,
Ettei kulu enempää
aikaa
Tehdyn korjaamiseen
Vähemmällä siitä
Seuraamalla miten
yksinkertaisille
annettu käsky....
Kaikella sille kuuluvalle
huolella toteutetaan
Kerralla valmista
Keskentekoisen
korjaaminen
Sehän se vasta on
kallista,,,,