Tänään ei ole
vaarin päivä
Tänään on päivää
vaille
Ei ole isää
Ei isällä maata
Parempi on
istua ja katsoa
Vaari kun ei enään
Saa ajankulukseen
peläta edes
valtakunnan
omituisinta peliä
Sulle mulle
meille teille
Heitteille jos heille
Pelaavat taas
Innokkaimmat
puupaukku-upseerit
Kauluslaatta peliä
Tämä päivä
ei ole vaarin päivä
Tähän en voi
osallistua
Enhän minä
puoleentoista
vuosikymmeneen
Muuta kuin maalin
kuvaus osastoon