Hulluhan vaari
on aina ollut...
Hulluushan on
työelämässä
positiivisin
puoleni aina ollut
Pelotta aina
mennyt minne
minut on osoitettu
Hulluhan vaari
on aina ollut
Luova hulluus on
Parempaa on
varmaan kuin
oppeihin sidottu
Hulluus voi olla
siunattu tai
kovasti kirottu
Luova hulluus on
hyvin koulutettujen
ihmisten tärkein
lisä arvoa....
pelotta tuottava
ominaiseen