Ei meidän
koulussa
Ei meidän
yliopistoissa
Ei meidän
työpaikoillamme
Ei meidän
julkisissa tiloissa
Ei kapakoissa
Ei ole tapana
harrastaa
Ei edes kirkon
piireissä
Ei sitä harrasteta
sukupuolista
häirintää.......

Ei meidän
valtakunnassamme
Mehän sitä
olemme
tasa-arvoinen maa
Meillähän ei
virka paikkaa
parempaa palkkaa
Ei jalkojaan
ristimällä
hyväkään nainen
Suuressa....
organisatiossa saa

Maailma on
naisten
tasa-arvoisten
Pisimmälle
vallankäytössään
he jotka.....
Joiden oikkujen
perusteella
monasti purkivat
tuntojaan
valtakuntamme
mahtimiehet
Miten heistä vain
pienet ja somat
valituiksi
Mutt parasta tuossa
tasa-arvon
kehittymisessä
Nostavat huipulle
halukkat naiset.....
Mielestään
parhaimmat miehet
sitkaimmat urokset