Käydään taas
Uusia vaaleja
Puhuvat kepulaiset
Sote vaaleista
Luuletkos että se
heitä kiinnostais
Sanovat liittyvänsä
vasta myöhemmin
mukaan,,,,
Eihän sinne nyt pidä
Tämähän on se
ihmisille epämieluisin
vaihe,,,,, Verotuksella
varojen keruu

Keskusta puolueessa
se piilee Sote
asiain tuntemus
Ovat tarkkoja siitä
Etteivät lisää kansan
verorasitusta
Mitäs me vielä siellä
Teetetään nuo työt
likaiset Demareilla
Vasta sitten siihen
liitytään mukaan
Kun siellä on jotain
meillekin jaettavaa
Käydään nyt ensin nuo
Sote vaalit

Sitten jos jokin asia
on mennyt vikaan
Kaadetaan eduskunta
Mitätöidään sen
säätämät lait
Olkaapas hiljaa
Katsokaapas miten
taitavia ovat
saalistavat hait
Vasta sitten kun on
riittävästi saatavilla
merestä viljaa
Tottakait jaetaan
tarvitseville,,,,,
Pidetään vielä yhdet
vaalit.....
Kyllä ne jo silloin
alkavat ämmällä
Taloushallinnan
käytössä olevat
materiaalit
Uuden aakkos
järjestelmän mukaan
Alkavat ämmällä
Elleivät jolleivat
Pidetään uudet vaalit