Hyvä Eino Leino
Ilman sinia ei
hapokasta
vapaa päivää
Runolle ja suvelle
pyhitettyä,,,,,,
viettäis edes vaari
Vapaudestaan ei
vois kiinni pitää
On lupa sanataikurin
Luoda lumo....
Kuun kumo...
Naisista he jotka
Kaatuivat puhumalla
Ajatelkaa sitä
Suomalaista
kirjallisuutta....
Taiten kaatoi Eino Leino
Ympärilleen lakosivat
Jaloilleen nostivat
runon ruhtinaan
Vallan toisin kävi
myöhemmäle
hengen heimolaiselle
Provosoivasti
Salaman Hannu....
Linna reissulta
runoilijan pelasti
Eihän sitä miestä
voi tuommoisesta
Armahti Kekkonen
Salaman jopa
Jumalan pilkasta,,,,,
Vaarikin nauttii siitä
Runon ja suven
päivänä.....
Auringon lämmötä