Kehuvatkos
lapsenomaiset
miehet
Asioilla joissa
ei ole mitään
kehuttavaa
Noinhan meistä
melkein kaikki
Hirttikös muisti
pohjaan....
Räikkösen Kimiltä
Kahdeksan
vuorokautta posessa
SA int aikoinaan

Eihän noissa
asioissa ole
mitään kehuttavaa
Vaari sentään
kolmekymmentä
vuorokautta
Turun kasarmin
päävartiossa
Mutt jokaisen
päiväni siellä....
Säpin puolella
kopin ovea

Oli se sellaisenaan
kumma juttu
Aina kun jotain
tarvittiin jossain
Inhimillisten
ihmisten
käsittely taitoa
Sinnehän ne
komensi vaarin
Kolmekymmentä
vuorokautta
Turun kasarmin
päävartion käytävillä
Mutt samalla puolen
sellin oven....
sulkevaa säppiä