Tätä sessiotaan
ei voi vaari
jättää tähän.....
Taas se tuolla luku
kolmetoista
Syntyy kolmentoista
vuoden numeroista
Hyvältä on vaarille
tämäkin vuosi
Heittivät niin usein
monesta paikasta
ylivertaisen ahertajan

Runon kirjoittaja
ei se tarvitse
väärän laista mainetta
Ei sen tarvitse
edustaa mitään
tiettyä julkisuudelta
piiloutuvaa aatetta
Eikä vaarilla enään
ole mitään väliä
Ottaako leipänsä
ties minkä kaupan
laaristä..
Sen vaari tästä voi
Erin omaista on
saunapalvikinkun
alunen....
Kotimaisesta ohrasta
rukiista vehnästä ja
grahamjauhoista