Noin monen monta
Ilmavaa paksua
Noin monen monta
puolipitoista
vähän käytettyä
Kaikki oli vielä
Ministä midiin
muodissa ja mitoissa
LIsäs se valinnan
vapautta,,,,
Valittavat olivat
kävelevien
mallinukkien
ääripäista....
Laihimmat ja lihavimmat
Noin monta ilmavaa
noin monta puoli
pitoista
Entiset kantajat
Noin monta
vähän käytettyä
Ministä midiin
mitoissa ja muodissa
mutt valinnan
vaikeutta lisäsi se että
Valittavat olivat
mallinukkien
ääripäistä