Tätä lähempänä
en ole ollut sitä
sietämätöntä....
Aamun kuumuudessa
haistoin hänet
aistin kostuneen
ihonsa....
Ollessani niin
lähellä sitä
sietämätöntä
Kastuivat kateni
kun kunnolllla
kouraisin...

Tätä lähempänä
En ole ollut sitä
minua sietämätöntä
Onhan siitä jo
paljon aikaa....
Kun me innokkaasti
peräkkäin allekkain
päällekkäin
Ja herra varjele
enhän minä sitä
että tällä tavoin
Ihan suojaamatta
sisäkkäin......
Suosii sitä luojakin
rohkeaa,,,,

Kiitollinen olla saan
että niin vähällä
Vähin vahingoin
seikkailuista
Jos oikein olen
kirkas otsainen
umpiluu rehellinen
Hankalammaksi
osoittautui
asiasta kieltäytyminen
kuin alaikäisen
hyväksi käyttö....
Tarpeen vaatiessa
hotellin portieri
kaksi sormea ristissä
pyhän kirjän päällä
Eihän meillä muita
kuin täysi.ikäisiä
hotellin täydeltä
Tanjoja ja Irinoita

Tätä lähempänä
en ole ollut aamun
kuumuudessa sitä
sietämätöntä
Haistoin hänet
Aistin kostuneen
ihonsa
Ollessani niin
lähellä sitä
sietämätöntä
Kastuivathan
käteni kun kunnolla
kerran kouraisin