Seuraan mitä sattuu
Seuraan ketä sattuu
Selattujen sivujeni
määrästä
päättelen olenko
Onnistunut vain
viittoilemalla
osoittelemaan
On siinä ollut niillä
viittoilijoilla
ihmettelemistä
Mitä se mokoma taas
Mitä kaikkea se
Se kiusanhenki on
onnistunut
Pyhään asiaamme
vääriä vivahteita
sotkemaan

Seuratessani nyt
tuota selattujen
huimaa määrää
Pohdin hetken....
Voinko tällä itselleni
mielen ja sielun
rauhan....
Ajatelkaa miten
hyvältä,,,,,
Kun minä vieläkin uskon
Mitä kaikkea hyvää
Me vanhat veijarit
Emme juoruamassa vaan
tietoja vaihtaessamme
Leveillä hyvin
kiilloitetuilla käytävillä
Ukkokoti Iltaruskon