Harvemmin sitä
vaarillekaan
sattuu enään
Vaikka niinkin
pitkään runoja
rustannult
Kerran vuoteen
voi vaari viettää
tämän laista
Innostuksen
punan poskille
nostavaa neljän
ykkösen päivää

Kerran vuoteen
Miksi vasta nyt
sen huomasin
Tänään se taas on
vaarilla näkysällä
Kirjoitin tänään
vaikka millaisella
kynän nysällä
Näkösälle nuo
kerran vuoteen
Runoilijan laatu
neljällä ykkösellä

Taas sitä näin...
kun en tarkoin katso
Vähällä oli karata
runoilijan laatu
taso ja merkitys
Kuinka oll korkealla
Sattui niin riivatusti
Hajos se alas pudotessa
tuottamisen paine
Tässä tämän päivän
runo.....
Neljällä ykkösellä