Tartuin kynään
vain jotain tehdäkseni
Tokkopa muuta
kuin purkaakseni
vain tätä
tekemättömyyden
aiheuttamaa
turhautumista
toki sekin ajatus
karkeasti latistui
Kun puuttui
ilkeämielisten
ajatusten sopiva
puolustus kyvytön
kohde......

Tartuin kynään
vain jotakin
tehdäkseni
Asiahan on niin
ettei mikään muutu
Ellei muutoksen
puolesta kukaan
tee mitään