Sitkas on vaari
Sitkaampi on se
äijä lauma johon
Sekaantuu
vikuuntunut
kahdeks tunniks
maanantaisin

Puhuttiin niitä
näitä
Eihän kukaan
meistä sitä että
kaalinpäitä
Isänmaallisuus se
pohjalta loisti
Paatosta jopa
vastaajien
puheenvuoroissa

Sitkas on vaari
Kantaa kaikkeen
josta hymyn saa
vakavien huulille
huoletta ottaa
Senhän vaari on
aina osannut
Suolata voi
keskustelun
hirtehis huumorilla

Vaarilla kun ei
koskaan niin hyvin
Etteikö paremminkin
saattais olla
Vaarilla kun ei
koskaan niin huonosti
Etteikös huonomminkin
voisi mennä
monesti sitä
vaarin mieleen jotta

Pelottaa niin
viluttaa kovasti
Niinhän sitä
silloin kun......
Stahanovin
ahkeruuden ansiosta
No kylmähän
siellä.....
Ryssän helvetistä
hiiletkin on loppu