Liehui talon
pihasalossa
äitienpäivän
kunniakskos
Siniristi lippu
Täydeltä terältä
paistoi aurinko
Lämmitti myös
aamu Marlborolla
itseään rauhoittavaa
vaaria
Tuulettui tomuinen
mattotelineellä

Pakko on tänään
vaarin taustalla
pysytellä
Tänään ei
vaarille kuulu
näkyvää osaa
Tänä päivänä
vaari vaan saa
keittää kahvia
Useamman kannun
Apupojan hommissa
niinhän vaari
meidän talossa....
Useamman
äitienpäivän

Mitä kaikkea hyvää
muori on varannut
tälle päivälle
Hyvän perästä lapset
ja lastenlapset
silmät kiiluen
Kyllähän vaari sen
Ettei se ollut
minua varten
tuore ja raikas
Viime öinen hyvä
Eihän se ollut
minulle
ahmatille tarkoitettu
Mutta..........
Hyvää Äitienpäivää