Pilaavatkos nuo
tiukka pipoiset
Vanhemmat
lastensa joulujuhlan
Lisäävät sen
viettoon siihen
kuulumattomia
merkityksiä,,,,
Lapsiltahan sujuis
homma huomaamatta
ihan itsestään
Koulujensa tiloista
tarvinnut ei
vaivautua poistumaan
Joistakin kouluista
lähi kirkossa
piipahdettiin...
Tai sitten sitä
Joku nuorempi pappi
Koulumme tiloissa
piipahti Rabbi

Ei ollut kansalla
eikä köululaisilla
mitään epäselvää
Mikä vallalla oppi  
Se oli vahvimmin
kantaväestön
oppi vallan käytön
kahvassa,,
Tiedettiin mitä ja
mistä meille todisteli
valtionkirkon pappi
Siinä sitä istuttiin
juhlasalin kovilla
penkeillä kaikki
Koko ekumeeninen
sakki,,,,,

Nyt on kaikesta tehty
oikeus ei pakko....
Meille täytyy olla
Meille täytyy tulla
Meidän täytyy mennä
Tällä menolla vielä
sitä pelkää Runovaari
Jossakin tuolla
kyläkoulussa
Pohjanmaalla
Kuudella oppilaalla
Kuusi erikielistä
vieraan uskonnon
opettajaa

Yhteistä on heille
Oman uskoisiin
ei pidä niitä
Maallisia himojaan
Ilman vanhempien
välistä sopimusta
kiiluvin silmin kohdistaa
Väärä uskoiset
niitä ne ovat nuo
hunnuttomin kasvoin
säädyttömästi
pukeutuneet
Naiivit aikuiset pilaavat
lastensa joulujuhlat