Miks ei meitä vois
Edes yrittää
tasa-arvoisesti
kohdella kohdata
kanssa eläjää
jokaista,,,,
Armottoasti vain
sellaisia,,,
Jotka eivät itse
tee omasta aloitteesta
mitään,,,
Suosikki järjestelmät
on pomoilla,,,,
Suosiossa ne jotka
pomolleen itsensä
tekevät tykö
Kertovat levittävät
kaiikki työkaveria
koskevat tietonsa
Nekin joista oli
pyhästi luvannut
Tottakai tamähän on
meidän välistä
Armottomasti kertovat
kaikki ne
salassa pidettäväks
tarkoitetut tietonsa