Älkää antako
minun
ajatuksillani
kutsumustyön
tekijöitä
häiritä
Älkää antako
minun
hämmentää
ajatuksianne
Ettehän te
kuitenkaan voi olla
Yhtä mieltä
vanhan miehen
kanssa

Ei sitä kannata
töissä olevien
eläkkeelle
pääsyä kuolata
Esittäytyessäs
Sanoessas
siviili arvokses
eläkeläinen
Paksuimman
päivyrinsä ottaa
Palveluun haluton

Selaa selaa
Sitten sillä
kirkastuu ilme
Tyhjä sivu se
löytyy vasta kolmen
kuukauden päästä
Kello kahdeksaksi
Soita jos et....
pääse
Sano perikunnalles
että kertovat
Jos sinut onkin jo
hoitanut aika
Ellei sitä jo sitten
Viimeisessä
todistuksessas
mainita.....
kuolin syykses