Sen laisen
asian takia
En menetä
yö untani
Kesken eräiselle
en voi vaatia
Valmiiksi
ajatellun arvoa

Sen laisen
asian takia
että epäonnistuisin
En menetä
ensi yön untani
Väsyneenä
Siinä ei voi kuin
Täysilläkin
asiaan paneutuva
Epäonnistua

Sen laisten
asiain vuoksi
En menetä
öisiä uniani
Niitten kohdalla
voin hyvällä
omalla tunnolla
sulkea silmäni
Menköön persauksilleen
jos on mennäkseen

Sen laisen
asian takia
En menetä
öistä untani
Siihen asiaan
minulla
on mapillinen
Kaiken varalta
ratkaisuja
Ylös nostan jos
En ole siihen
lopen kyllästynyt