Jos on pomo
tehtäviensä
tasolla...
Eikä vain
paikkaasa
suojeleva homo
Heillä kun on
tapana
kaltaisiaan
palkata ympärilleen

Vaarilla kyllä
hoidettua sekin
tuli virkasuhde
Jos siinä joutui
käyttämään
muitakin sanoja
kuin kyllä ja ei
Toki siinä silloin
alemmista
kerroksista sai
tietoa allaan
olevalta,,,,,

Toki arvovaltaa
piti olla
Jotta saattoi
oikeanlaisille
antaa luottamus
tehtäviä,,,,
Ota siitä selvää
Miten se kulkee
runoilevan
esimiehen ajatus
Syntyvätkös ne
Kahtapuolen
selkärankaa vaiko
sen molemmissa
päissä
Joka tapauksessa
sen tarkoitus oli
olla vain pelkkä
virkasuhde