Jollei vaari tästä
Kesän hellekaudesta
mitään muuta...
Varauduttava on
valtakunnan
sulkeutumiseen
Hankkinut olen
jo pakolliset
kesän ajan lääkkeet
Tarvikkeitakin on
liki riittävästi...
Vielä jos tuo
emäntäni heltyy
Ottaa vetovastuun
Juhannuksen
janojuomien
kotiin kannosta