Pyynnöistä
huolimatta
Minä en tätä
ajankulukseni
kirjoittamista
lopettanut
Kolmattatoista
vuottani
Viisituhatta
viisisataa.....
Minä sanon näitä
runoiksi

Pyynnöistä
huolimatta
Minä en
muodollisesti
oikeita pöyhkeitä
juhlarunoja
Suolapatsaille
en tyhjiä kehuja
Mieluummin olisin
sillä vanhalla
tavalla
Kastellut heidät
kussut päällensä

Pyynnöistä
huolimatta
ja niitten takia
Olen saanut
toisilta kirjoittajilta
rauhassa olla
Ei ole tarvinnut
kirjoitella....
Jeesustella kuin
kirjoista oppineet
Lukevat lakia
Kirjoittamisesta
Liki selvä päiselle
ateistille
Asiat asioina eikä
uskoa Valittuina
Paloina
Vatikaanin pyynnöistä
huolimatta