Joulupäiväistä
päivällistä
Vaarin onneksi
vain vähän
vaihtui
päivällisseura
Sujunee kaikki
niin totutusti
Täyttyy näin
vaarin toive
Muuttakaa kaikki
Mutt muuttamatta
jättäkää joulu

Vaarille se vaan
kaikki on tuttua
Meno vakaata ja
yllätyksetöntä
Kaikki asiat sujuu
Emäntien keskenään
tekemien
sopimusten mukaan
Vaari tässä vain
Omilta jaloiltaan
siirtyy pöydän
viereen teloilleen

Väitätkös ettei
vanha mies vois
mieltään vaihtaa
Muuttakaa joulua
mielenne mukaan
Muut joulun ruokien
antakaa olla
Vaari vanhasta
keventämättömästä
kypsästä kinkusta
Joulupäivästä
juhlatapojen
muutoksista viis....
Mutt Joulun ruoat
muuttamatta jättäkää
Please......