Mitähän jos.....
Mitähän
tapahtuis jos...
Tulisikos sitä
vaarin
utelaisuus
väärin.....
ilkeällä tavalla
käytetyks.....

Mitähän jos
tapahtuisko
mitään
Kun ja jos
vaarin
uteliaisuus
Ilkeällä
tavalla tulis
väärin
käytetyks.....
Olihan vaarille
tuo juttu
Ennestään tuttu

Mitähän jos....
Niin heposti
sen vanhan tutun
paljaaks
kutun....
Niin ilkeällä
tavalla tuli
vaarin
uteliaisuus
väärin käytetyks

Eihän siinä ollut
kuin huonoja
vaihtoehtoja
Sen lainen mies
Jos selkäni hänelle
kääntäisin.....
Kun yritän yritän
yrittämistäni yritän
Hyvä luoja mieshän
on kyvytön