Miksi vaari
enään
nousis turhaan
kapinaan
Vaarillahan
on kaikki hyvin
Hyvä osaiselle
ei kapinaan
nousu kuulu
Sitä vaan ei
vaarinkaan tule
aina havaittua
Hyvä osaisuus
se voi olla
kapinan syy

Hyvä osaisilla
on suuri taipumus
kokoontua
Erilaisten
aatteelisten
lippujen alle
ja ympärille
Henkeen ja vereen
puolustaa
maallista
omaisuuttaan
Sehän sitä on pyhää
Herran siunaamaa
jakamatonta

Monet verileikeissä
kunnostautuneet
Esiintyvät nyt
hyvän tekijöinä
Vaurastuneet sillä
Että ovat olleet
maksavinaan
palkollisilleen palkkaa
No sillä palkalla
saattoi hyvällä
omalla tunnolla olla
tekevinään työtä

Siitähän sen.....
Vyön mitasta ja
laadusta erotti ne
isännän ja palkollisen
toisistaan
Olettokos kuulleet
tarinan köyhästä
Jolla olis ollut
niin hyvä vahva vyö
Että siihen olisi
turvallisesti
voinut hirttäytyä