Varoittelivat tuossa
viranomaiset
radiossani äsken
Pitkin valtakunnan
itäistä rajaa
Ilmasta kylvettävistä
rokotesyöteillä
Estettyä tulee
metsäraivotauti
Rajan takaa eitä
uhkaava

Eihän tuossa pitiäis
olla mitään
ih
meellistä
Ainahan on meillä
noita metsäraivo
tautisisia
Vaari jo nuoruudessa
Kymi Yhtiön
evakoita varten
rovioiks kasattuja
kannikoita.....
Avohakkuu kokeiluja

Metsäraivotauti
Meillä sitä on jo
ollut noissa puilla
keplottelevilla
kravatti sonneissa
Tämä on meiltä
erikoistarjousmaksu
Vitosta enemmän
mitä kilpailija
sulle maksais

Tuonnehan me
kantatien  varteen
Viisikilometriiä
puuta nurin tuon
harjun pohjoisrinnettä
Helppo nakki
Ei määräänsä
enempää umpeen
kasvavia mutkallisia
Kilometri tolkulla
Osaran aukeita
Joissa vieläkään
puut eivät suostu
kunnon tukkipuiksi
kasvamaan

Vitosta enemmän
Tarjos vanha
tyrkyttäjä,,,
Sen rinteessä
kasvavan soiron
kilohinnaks....
Eihän siitä paljoa
Mutt paremp

Minä sitä sain
Osaran aukon
kohdalle
soran otto luvan
Eihän se maisema
kovin isosti
vioittunut
Siivosin sitä mukaan
jälkeni,,,...
Paljonkos tuo vaati
Kysehän oli vain
Osaran aukoista

Kenellekäs silloin
myrkkysyöttejä
Ketäs se silloin
metsäraivotauti
vaivas