Tavoitteet ja keinot
ovat olemassa
Talous on kasvanut
nopeimmin heiillä
Joilla tavoitteet ovat
selkeinä mielessään
Keinotkin olisivat
käytössään
Heittäytyneet ovat
kädettömiksi
Velvollisuutenne on
meidän tarpeitamme
rahoittaa
Omat rahamme me
oman eliittimme
Elintason
säilyttämiseen

Meillä on ongelma
elintasomme
nostamisen myötä
Mitäs siitä vaikka
ympäristömme
vähän likaantuu
Pilaantuvat juotavat
vedet
likaantuvat puitteet
Pitäkööt vaan
hyvinvoivat
ilmasto kokoustaan
Perustetään rahasto
Korvamerkitään
tukirahat

Omat varamme me
Oman eliittimme
elintason säilyttämiseen
Ettekö vois edes
vähän osoittaa
inhimillisyyttä
Rahaa Kiinaan Brasiliaan
Intiaan Pakistaniin
Jotta voisimme voittaa
saastumisesta johtuvat
terveyshaitat ja
nälänhädän
Emmehän me muuta kuin
Pelastamme tuon
harvalukuisen eliittmme
elintason
Väkemme on muuten
luisevaa laihaa ja
oppimatonta
Tottuneet eivät ole
täyteen vatsaan
Eivätkä kärsi siitä
verisuonten
tukkeutumisesta