Mikäs tästä on
selviytyä
elämästä
selväpäisenä
Eihän tässä
tarvitse muuta
Vähän vetäytyä
taaemmaksi
Seurata muitten
puheita ja menoja
Vaiti ollen käyttää
oma aikansa
Mitäs olet mieltä
Ottaa vain kysttäessä
Antaa vanhan
viisaan  neuvoja
Vaikka alunalkaen
tehtäis tasajoko
Vuoden päästä on
Taas on jollakin
Kadehdittavan paljon
muita enemmän

Ahnauden henki
kattaa koko
tulopolitiikkaa
Heillä on etulyönti
Vahvin ote parhaasta
sopimuksesta
Sopimuuksen
avauslause
Meille sitten vasta
kun valmis on
kivuton sopukierros
Kaksi prosenttia
päälle sen korkeimman
Sen jälkeen lupaamme
Että parhaan
mahdollisimman
hoidon raihnaille
takaamme...
Lisäehto vielä että
työpariksemme sen
kyvykkäimmän
tohtorin....

Kun ja jos riittävästi
palkkaa on
Arvostuksemme
nousee.....
Innostuneina työstämme
Palvelemme punatuin
hymyhuulin....
Iloista lääkkeiden
jakajaa potilaatkin tykkää
kiilu silmissään
persauksesta vähän
vapisevin sormin
Anteeksi nyt ,,,,,
Syy ei ollut vanhan miehen
Syy oli moiseen
Kovasti kohonneen
testosteroni tason