Mita enemmän on
eläkkeelle
joutumisestani
kulunut aikaa
Miitä paksumpi
tomu peittää
Tekemäni päätökset
Mitä vaikeammin
ovat käsiin
saatavissa
Asiaan liittyvät
asiakirjat,,,,

Näkymättömiin hävinneet
haihtumatomalla
allekirjoitetut
Mitä enemmän on
kulunut aikaa
Sitä paremmalta
eletty elämä,,,,,
Miksi tuokin minulle
hymyilevä vastaantlija
ylen aurinkoisesti
Mitä enemmän on
kulunut aikaa,,,,
Sitä pölyttömämpiä
aurinkoisia