Kreikkalaisten
mielestä ei vanha
velka voi mielestä
pois pyyhkiytyä
Käsiään levitellen
mitä kaikkea olette
arvokasta meiltä
särkeneet
Katsokaas nyt
missä kunnossa
ovat Olympian lehdot
Katsokaas miten
luodinreikaisiä ovat
Vanhat olympian
kuluneet kulissit
Olis sitä nyt saksalaisten
ja turkkilaisten maksaa
rahennelmien korjaus
Jolltte te me sen
vetoamme korMeidän kouriinkeampiin
Ikuisiin voimiin.....
Maksakaa särkemänne
Ette voi sitä laskuakin
särkemistänne