Nuorempana
ilman sitä
Vastoin parempaa
tietoa....
Katu vieri
pihapiirin kaverit
Pitivät minua
tahdottomana
kyvyttömänä
ja hävyttömänä
Annan sen heille
anteeksi
Tekevät sen vastoin
parempaa tietoaan