Pöytäpäivyrini
tyhjille sivuille
Osviittoja
merkkejä
merkittömille
riveille
Suuntaviittoja
kohti ja päin
Parempaa elämää
Merkittäviä
tavoitteita
Sinivalkoisia
suorakaiteita

Tästä minä olen
Viisikymmentä vuotta
samaan paikkaan
Tässä minä olen
saanut osviittaa
Että kutistuu
Maailmain....

Tässä on ollut
kolmenlaista
matkani mittaa
Suorakaiteen
muotoisella
sinivalkoisella
Kerava kaksikymmentä
viisi,,,,
Keravakaksikymmentä
neljä...
Kerava kaksikymmentä
kolme
Samasta paikasta
samaan paikkaan
Älä sano että minä
olen väärässä
Siinähän ne ovat
Vastaanväittämättömät
todisteet....
Kutistuva taivaan
kappale on Tellus

Pöytäpäivyrini
marginaaleista
kaiken tämän
viideltä,,,,,
Eletyn elämäni
vuosikymmeneltä