Heräsin siitä
Hotellihuoneeni
sängystä
Eikä minulla
ollut mitään
käsitystä
Missä miksi
mikä päivä
Mikä maa
Sanoivat sitä
lahjaksi....
Hyvin tehdystä

Kun kuulla
sain jostakin
Ryhtynyt olin kait
suora sanaiseksi
hankalaksi
Olin kuulemma
asettanut
leveän leipäni
jatkuvuuden
väärään kateiden
valinkauhaan
Eikä minulla
ollut asemastani
mitään käsitystä

Olivat minut
Senkin sain kuulla
vasta jälkeen päin
Olivat luvanneet
uudelle pomolleen
ummet ja lammet
Vaikk eihän heillä
enään vuosiin
ollut sellaisia
olluttkaan

Hänet joka saattoi
minut tähän
huoneeseen
En enään halua
kuulla siitä...
sanaakaan
Väitti minun siihen
nukahtaneen
Ennenkuin oli saanut
yltään edes...
kureliivit