Tänään on
vaarilla
hyva päivä
Vettä sataa
Mustana maa
Suksi ei luista
Askel ei petä
Hyväksyttävää
selitystä sille
Etten tänään
paikalle mennyt
Huonohko sää
etten tunkenut
itseäni siihen
seuraan
Miten hyvältä
ettei tarvinnut
Omaa paremmuuttani
noille liki
terveille näyttää

Vaarissa kun on
On ollut se vika
Saarnaajille
seurassani kun
mieleen melkein
alkuunsa ja heti
Se siitä sanomastani
Jollette muuta
kuin tahallista
väärin ymmärrystä
Poissa kun
seuroista pysyn
On se hyvä ettei
kokemuksen
merkitystä tarvinnut
noille nuoremmille

Nyt kun sataa
Musta on maa
Metsässä ei
ladun pätkää
ei lumen tilkkaa
Säästyy aikani kun
Ei vähintäkään
tarvetta rasvata
suksiaankaan