Vietti vaari
päivää
Senlaista
muitten päivien
latismaa
Ruosteen ruskeaa
Harsoks
syöpynyttä
Tollaisen varassa
haperoks
ruostuneen
Miten aiot
vain tuon varassa
liki kaikista
elämäsi
haasteista selvitä
Viettaa vaari
sellaista muitten
päivien latistamaa
sen laista,,,,
Kaikkien tylsistä
päivistä
tylsintä
Omissa oloissaan
viettelee
vaari päivää