Kasan näitä katteettomia
Menemisistäni
tulleita
Pinot näitä
perittävänä olleita
olemisistani
luvattomista
koituneita....
Hermoromahduksen
sai minun oikeuksiani
valvonut....
Minunkos kiusakseni
Ties kenen asiallla on
hänen nykyinen
seuraajansa

Tietynlainen vilkkaus
Sehän se on
yhteinen luonteen
piirre meille
Menemisistä tulleille
tulemisesta menneille
Mutt siitä ei pidä että
Ties kenen asialla
Otti mokoma yhteyttä
Ajattelin vielä
tätäkin teille tarjota
Tätä joka noin
yhdeksän kuukauden
päästä.....

Se naaras joka sinun
puvussasi
Valitteli sellaisesta
kutkasta,,,
Eikä se voinut olla
sitä avaruustomua
Sehän oli sitä
satoisan mukana
kulkeutunutta....
Ennen kokemattoman
jännityksestä
Menemisistä tulleille
Tulemisista menneillä
Niin sitä taas
uusiutuu ihmiskunta
Saviukkoihin
puhalletaan henki
Maasta sinä olet tullut