Arvattavasti hän
valehteli
saamiensa
ohjeiden mukaisesti
Tässä järjestelmässä
Ei kukaan ollut
eikä puhunut
rehellisesti,,,
Arvattavasti hän
valehteli
rehellisesti
saamiensa ohjeiden
mukaan

Olin jo jonkin aikaa
pitänyt
pistoolia ohimollaan
Tehostaakseni
kysymyksiäni
pidin piippua keskellä
sen konnan luisua
otsaa......
Minä kyselin haneltä
niitä kysymyksiä
joihin vastaamista
hän oli tarkoin
harjoitellut
Olin jo jonkun aikaa
pitänyt pistoolia
ohimollaan

Kun en saanut
kysymyksiini
oikeita vastauksia
Minä otin ja vedin
liipasinesta
Jätin sen mokoman
tuoliinsa...
Vaikken häneltä enään
saanut vastauksia...
Alaisensa sai
hengettömän esimiehen
läsnäolo...
Asioista keskusteltaessa
Ette arvaakkan
Miten paljon avoimemmaksi