Sen kun vaari
sais pieneen
mieleensä
Ettei sitä aina
Tarvitse huutaa
tullakseen
kuulluksi
Riittää kun sukii
myötä karvaan
kuulijoitaan
Lipaisee suloisesti

Se kun vaari
sais.....
pieneen
mieleensä
Ettei sitä aina
voimaa ja
valtaa luvata
yksinkertaisille
Vetoamalla
joukkojen voimaan
Ajatelkaapas
Miten hienosti
Stalin Hitler ja
Mussolini

Ensin pitää ottaa
maalikseen.....
Tsaarit Keisarit ja
Sika rikkaat
Kaikki pitää jakaa
tasan meidän
köyhempien kesken
heikompien hyväks
Järjestelmän
ylläpitoon....
Vain Luoja tietää....
Miten paljon tarvitaan
piikkilankaa