Päästäkseni lopultakin
siihen tarinaan
Minun on sitä
vakava ilmeisenä
sormet ristissä
Muutettava hokuani
aikaan sopivaksi....

Päästäkseni osaksi
sitä tarinaa
Minun on
Meidän on muutettava
Aikaamme sopivaksi
Sen opetuksia minä
ja ystäväni
Varoitteli meitä jo
kirkkoherra,,,,,
Varokaapas vaan
vaarit sellaisia
Liian houkuttelevia
Iloisia antajia

Olen minä jo niin
Montaa monesti
Ensimmäisessä
kuolemani jälkeisessä
kirkolliskokouksessa
Julistavat minut
Kaikkia puutteessa
olleita auttaneeksi
Hyvän laatuista pyhäksi
Ja kaiken sen
Päästäkseni
Saadakseni nimeni
Hyvän merkkisissä
kirjoissa näkyviin