Päässäni jään
Suuressa päässäni
pohtimaan
Voinko näitä
päiviäni niihin
verrata verrattomiin
menneisiin
Voinko minä
Ettei elämäni ole
vuosikymmeniin
Sujunut näin hyvin

Voinko näitä päiviä
Verrata niihin
Jolloin tunsi
kuuluvansa heihin
Otsa rypyssä
kulmat kurtussa
Elämän ilotta
vastuullisina kulkeviin
Suuressa päässäni
jään pohtimaan
Ettei tuo elämäni
ole vuosikymmeniin
Piparitkaan tuntuneet
näin makoisilta