Kunnon ajoitus
Siihen pitää
Saapumalla
oikealla hetkllä
Ei liian aikaisin
Eikä missään
tapauksessa
liian myöhään
Kun ja jos
niinkuin tässä
viimeisessä
vaihtoehdossa
Suotta hosut
Kaikki on jo
menetetty
Kunnon ajoitus on
Kun täysivoimaisena
Virkkuna ja
innokkaana
Riittävän ajoissa
Niin että voit kaikki
esiille saattaa
keskusteluun
Erin omaiset
ominaisuutesi,,,,
Suositumpi on
hän joka pitkän
kaavan mukaan
kostuttaa
Julkeampi hän joka
jumalattoman
astalon kanssa
suoraan märän päälle
Sehän se on sitä
Kunnon ajoitus