Vaarikin saattaa
sitä olla
Elää kuin eläin
vaiston varaisesti
Väistän ne paikat
joilla olen tuntenut
sen ainoan
vapauteni jotenkin
Sanankäyttöni
Vapaan sanan
käyttöni
Niin sanottujen
Ystävieni taholta
Uskoni sanomisen
vapauteen
vakavasti uhatuksi

Ystäviä voivat olla
vain samankieliset
Sanojen merkityksestä
yksimieliset
Vaari kun on
Vaari kun oli
Vaari kun on ollut
Sitten kun vaaria
ei enään ollut
Sitten kun vaarin
runokirjoista vain
Savuavat kovat kannet
Olin odotellut niin
monta vuotta että
Edes vaarista olis ollut
puolerajat ylittävästä
liki ystävyydestä
vapaa ehtoisuuden
malliksi

No heillehän se oli
Uuteen
suhtautuminen
vihamielisesti...
Jollei muuta niin
jonnin joutavaa
Joukolla karsastettiin
vastenmielistä