Tokkopa tänään enään
Alku viikosta saatua
makeampaa
Vielä jos vaarilla
tämän oikuttelevan
koneen kanssa
kävis tuuri
Sais vaari perille
tämän viestin
Onnitella voisin
nimipäivänsä johdosta
viidestä pojastani
ensimmäistä
Hyvää Kimmon päivää