Vallankos vaarin
Vanhaa miestä
masentaakseen
Ei kuuleviin
korviinsa ottanut
Kun minä sitä
innostumistani
koetin viestittää
Telepatialla ja
elekielellä

Vallan käyttö vei
vanhan miehen
masennukseen
Ei kuulevaan
korvaansa ottanut
Minä kun yritin
lasin läpi ...
välineittä viesittää
Sitten siihen sain
yhteyden kuin
telepatialla
Elekieltäni kait vähän
heikosti hallitsi
Riiputinkos kieltäni
Piru viekään väärin
Vikisin ja kuolasin

Puhelintaan ei enään
osaa avata
Tekstiviestillä en voi
Kun ei automaattisesti
poistu oma viesti
Sydämen kuvan ja
jotain karrelle palanutta
Enhän minä ....
senlaista voi...
Kun ja jos tutkivat
tätä tapausta
jälkeemme jääneet
Koko kirjoitus on ....
liian huomionhakuisena
palstalta poistettu

Valtaakos ne siten
käyttävät vain.....
Masentaakseen
vanhaa miestä
Kuuleviin koviinsa
eivät ottaneet
Minä kun hädissäni
koetin sen kertoa
Viestittää hänllekin
Kielletyin elein
että telepatialla