Vaari on jo sen
ikäinen
Ettei aikaa ole
kaikelaiseen
ajatteluun
hukattavaksi
Parempi on
vaarin pohtia sitä
Mitä näkee kokee
konkreettista

Vaari on jo
sen ikäinen
Pidä ei hukata
hupenevia
voimiaan siihen
mihin luulee
pystyvänsä
Kaikki vähät siihen
mistä tietää
selviytyvänsä

Silloinkin ollaan
jo suorituskykyni
ylärajoilla
Kun toiminta
aiheuttaa puuskutusta
Hyper
ventilaatiota
Hiki pusertuu
korkealle otsalle
Vaari on jo
sen ikäinen

Pidä ei enään
kykyjensä
ääri rajoille
Niissä hommissa
saavat vaaria jo
tuurata nuoremmat
sukupolvet
Vaari on jo sen
ikäinen
Enhän minä
Hihansa saavat
nuoremmat
nyt kääriä