Pohtivat sitä
Mikä heitä vaivaa
Polttavat kaiken
teittensä
varsilta palavan
Tekopyhiä ovat
ruotsalaiset
Huolissaan
tulitikkuteollisuutensa
tulevaisuudesta

Alan on vallanneet
tulukset sytyttimet
salaman iskut ja
sähköiset häiriöt
toisenlaiset muut
Mutt enään ei
kukaan taskuissaan
kuljeta
Itsestään syttymättömiä
hehkumattomia
myrkyttömiä
ruotsalaisia tulitikkuja

Viimeisin versio
on kehitteillä
Kylmää tulta saa
ruotsalaisista
stideistä
Mutt viime viikon
vaihteessa
Saivat sata autoa
tuleen....
Ihanne yhteiskunnasta
sivuun sysätyt

Pohtivat nyt sikäläiset
ministerit sitä
Mikä meitä oikeita
ruotsalaisia vaivaa
Syyhykös se
saunattomia
Ainahan heidän pitää
jotain raaputtaa
Kun ja jos joskus
jostakin kohdasta
oikein kutisee

Turvallisuus tietoisia
läntiset on
naapurimme
Itsestään syttymättömiä
hehkumattomia
myrkyttömiä
On se sitten outoa
Kumma homma
Että metsää palaa
paljon tuollakin
Tuhansia hehtaareita
karrella on sielläkin

Syttyy se ruotsalainenkin
tulitikku.....
Kun ja jos sitä
malttaa pitkään
Ohjeitten mukaan
oikein raaputtaa