Oli se vaarilla
mielessä
Miten mukavaa
olis viettää
Toisenlaista
toukokuun
toista
Tyly on paluu
välipyhän
jälkeiseen
selvä päisen
Vapun jälkeiseen
kylmän kalseaan
harmaaseen
toisen toukokuuta
jälkeiseen aamuun

Vaarille tuli
se mieleen,,,
Eihän mikään
vaan mennyt
Vapun juhlinnassa
mitenkään pieleen
Eihän vaari
mitenkään
vastuuttomasti
Mutt vähän muistin
hävittämiseksi
Paljonkos sitä
tarvitsee
huono muistinen
Vanhojen asioidensa
värittämiseksi...
mielensä mukaisiksi
Pönttö psykiatri sitä
Että kehtaskin
Satuiluksi